دلواپسم
جز تو به چشَم نمیاد اَصَن
هر کسی رو که می بینم باز
یاد تو می افتم

همه کَسم
من دوسِت دارم به خدا قسم
هر کسی رو که می بینمُ
یاد تو می افتم

هر کی امد جاتو بگیره من گفتم نه

وقتی تو اینجایی وقتی با تو جفتم من
دنیا مال دوتاست وقتی تو اینجایی
اینا واقعیه رویا نیست

اون خنده ی نازت

وابسته م کرد انگاری

از نگات معلومه
چه حسی به من داری

دیگه مثل ما دو تا
هیچ جای دنیا نیست
اینا واقعیه رویا نیست

روانی بهت مریضم
بی هوا از رو غریزه م
اگه تو از من دور شی
یه تنه شهرُ به هم می ریزم

اسممو داد بزن
بگو هنوز با منی
حتی اگه ازم دور شی
ازم دل نمی کنی

متن ریمیکس آهنگ بهت مریضم اشوان

روانی بهت مریضم
بهت مریضم

بگو خوابم یا بیدارم
که انقدر وابستگی دارم
تو با من زندگی کردی
که امروز تنهات نمیذارم

ببین دنیامون آرومه
دیوونه شهرم که بارونه
همه چی آماده ست
قلبامون عاشق هم بمونه

هر کی امد جاتو بگیره من گفتم نه

وقتی تو اینجایی وقتی با تو جفتم من
دنیا مال دوتاست وقتی تو اینجایی
اینا واقعیه رویا نیست

روانی بهت مریضم
بی هوا از رو غریزه م
اگه تو از من دور شی
یه تنه شهرُ به هم می ریزم

اسممو داد بزن
بگو هنوز با منی
حتی اگه ازم دور شی
ازم دل نمی کنی