کجاس بگو اونکه برات میمرده کو
اون که قسم می خورده که دوسِت داره

اما به جاش با یه قسم
هرچی که داشتی برده کو

تنها شدی باز تف سربالا شدی
گذاشت و رفت دیدی دوسِت نداشت و رفت

کجاس بگو اون که برات میمرده و
هرچی که داشتی برده کو

اون که یه باره اومد و
آتیش به زندگیت زد و ازت برید

اون که دل ساده و
تنهاتو به صُلابه کشید

یادت باشه منتظر اون که
میگه دردتو می دونه نشی

حرفاشو باور نکنی
هرکی بیاد نمک به زخمت می زنه

ساده ی دلداده ی من گول نخوری
دوباره دیوونه نشی

کجاس بگو اونکه برات میمرده کو

اونکه قسم می خورده که دوسِت داره

متن آهنگ کجاست بگو محسن چاوشی

کجاس بگو اونکه برات میمرده کو

اونکه قسم می خورده که دوسِت داره

اما به جاش با یه قسم
هرچی که داشتی برده کو

تنها شدی باز تف سربالا شدی
گذاشت و رفت دیدی دوسِت نداشت و رفت

کجاس بگو اونکه برات میمرده و
هرچی که داشتی برده کو

اون که یه باره اومد و
آتیش به زندگیت زد و ازت برید

اون که دل ساده و
تنهاتو به صُلابه کشید

یادت باشه منتظر اون که
میگه دردتو می دونه نشی

حرفاشو باور نکنی
هرکی بیاد نمک به زخمت می زنه

ساده ی دلداده ی من گول نخوری
دوباره دیوونه نشی